Πεζογέφυρα στα Τίρανα

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΤΙΡΑΝΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ: Χάρης Ροΐδης
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Χάρης Ροΐδης
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Προμελέτη, μελέτη εφαρμογής
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2017
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2019
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χάρης Ροΐδης