Έδρα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 107, 546 35, Κέντρο
Τηλ. 2310 268242 ή 2310 266163, Φαξ: 2310 221396

ΑΘΗΝΑ: Κρόνου 26-28, 17561, Παλαιό Φάληρο
Τηλ. 210 98 89 384, Φαξ. 210 98 89 948
Website. www.roidis.com
E-Mail. landscape-roidis@tee.gr

Επικοινωνία

Αθήνα