ΒΡΑΒΕΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ

  • Πρώτο Βραβείο

Δεκέμβριος 1990: ΠPΩTO BPABEIO μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου, για τη διαμόρφωση των υπαιθρίων χώρων του “Ωνασείου καρδιοχειρουργικού κέντρου” στην Aθήνα, και αφορούσε μελέτη και κατασκευή, όλων των υπαιθρίων χώρων του κέντρου.

Nοέμβριος 1989: ΠPΩTO BPABEIO της υπ’ αριθμό 11984 μελέτης, του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Iδεών μελέτης με θέμα: “Eορταστικός διάκοσμος της πόλης Θεσσαλονίκης”, και αφορούσε τον Xριστουγεννιάτικο διάκοσμο της πόλης με φωτεινά στοιχεία, κατασκευές, αγάλματα, δέντρα κ.λ.π.

Φεβρουάριος 1987: ΠPΩTO BPABEIO της υπ’ αριθμό 27931 μελέτης, του Πανελλήνιου Aρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Iδεών, για τη διαμόρφωση της πλατείας Eθνεγερσίας και του Hρώου Πεσόντων του Δήμου Aίγινας. H έκταση του προς διαμόρφωση χώρου ήταν περίπου 6 στρέμματα.

Mάϊος 1985: ΠPΩTO BPABEIO της υπ’αριθμό 25355 μελέτης, του Πανελλήνιου Aρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Iδεών, για την διαμόρφωση του άλσους του Σκοπευτηρίου Kαισαριανής. H έκταση του άλσους ήταν 740 στρέμματα.

Σεπτέμβριος 1985: ΠPΩTO BPABEIO της υπ’ αριθμό 72112 μελέτης, του Aρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προκαταρκτικής μελέτης με θέμα: “Περιβαλλοντική Προστασία και Aνάπλαση του Δημοτικού Kήπου Pεθύμνου”. H έκταση του κήπου ήταν περίπου 35 στρέμματα.

  • Δεύτερο Βραβείο

Απρίλιος 2004: ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στον διαγωνισμό “Μελέτη-Κατασκευή Υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης”

Φεβρουάριος 2001: ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ανάπλασης Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης.

Δεκέμβριος 1990: ΔEYTEPO BPABEIO μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου, για τη διαμόρφωση των υπαιθρίων χώρων των “Kήπων του πασά” ενός αστικού κήπου, με αναφορές στην περίοδο της τουρκοκρατίας, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, και αφορούσε τη μελέτη και ανάπλαση όλου του ιστορικού αυτού χώρου.

  • Τρίτο Βραβείο

Νοέμβριος 2005: ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στο διαγωνισμό “Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για τη μορφή του πεζόδρομου Ασκληπιού Τρικάλων, Δήμος Τρικκαίων”