07/2017

Οίκος ευγηρίας Αλκμήνη – Συνολική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου του οίκου ευγηρίας «Αλκμήνη» στην Τερπνή Σερρών.