07/2017

Οίκος ευγηρίας Αλκμήνη – Συνολική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου του οίκου ευγηρίας “Αλκμήνη” στην Τερπνή Σερρών.