Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και προμελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος και εξοπλισμού αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης, με τίτλο: “Μελέτη συνολικής ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης”.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 
ΠΕΛΑΤΗΣ: 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: Χάρης Ροΐδης
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Χάρης Ροΐδης
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Συνολική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου (προμελέτη, μελέτη εφαρμογής, επίβλεψη hard and soft landscape)
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χάρης Ροΐδης