Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου κατοικίας


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: Χάρης Ροΐδης
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Χάρης Ροΐδης
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Συνολική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου (προμελέτη, μελέτη εφαρμογής, επίβλεψη hard and soft landscape)
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 10.000m2
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1985
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1987
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χάρης Ροΐδης