Μελέτη περιβάλλοντα χώρου του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Θεσσαλονίκη
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 
ΠΕΛΑΤΗΣ: 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: Χάρης Ροΐδης
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Χάρης Ροΐδης
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Συνολική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου (προμελέτη, μελέτη εφαρμογής, επίβλεψη hard and soft landscape)
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χάρης Ροΐδης


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αρχιτεκτονικό έργο του αείμνηστου αρχιτέκτονα Κυριάκου Κρόκου, έπρεπε να αντιμετωπιστεί, όσον αφορά τη φύτευση του περιβάλλοντα χώρου του, με την ίδια απλότητα και αρχιτεκτονική προσέγγιση όπως και το ίδιο το Μουσείο. Για το σκοπό αυτό επελέγησαν φυτικά είδη από το ελληνικό τοπίο  και την ελληνική χλωρίδα, τα οποία ταυτόχρονα να συνάδουν με τα υπάρχοντα πεύκα στην είσοδο του Μουσείου. Η σχεδίαση των χώρων πρασίνου είχε παραπομπές στο φυσικό περιβάλλον και τοπίο, εκφρασμένη με γεωμετρία ελεύθερων γραμμών και όγκων ενεργώντας περισσότερο για την πλαστικότητα του κτιριακού όγκου παρά στοχεύοντας σε χρηστική σχεδίαση του πρασίνου. Μόνη εξαίρεση οι γραμμικές φυτεύσεις των πεζοδρομίων που λειτούργησαν περισσότερο ως σημεία σκίασης των πεζών.