Καθεδρικός Ναός, Τέρπνη Σερρών


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συνολική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του νέου Καθεδρικού Ναού της Τερπνής στο νομό Σερρών.
Η μελέτη προβλέπει τη λειτουργική διευθέτηση τoυ περιβάλλοντα χώρου ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη προσέλευση και αποχώρηση των πιστών. Η δημιουργία ορθογωνικού καννάβου και η ένταξη των δαπεδοστρώσεων σε αυτόν κρίθηκε σκόπιμη γαιτί εκφράζει την αυστηρότητα που απαιτεί ο συγκεκριμένος περιβάλλων χώρος. Επίσης, τα υλικά των δαπεδοστρώσεων επελέγησαν έτσι ώστε χρωματικά να «απαντούν» στις όψεις της εκκλησίας.
Ο εμπλουτισμός του πρασίνου πέριξ του ναού έγινε με φύτευση δέντρων κατά θέσεις.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΤΕΡΠΝΗ, ΔΗΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: FIBRAN A.E.
ΠΕΛΑΤΗΣ: FIBRAN A.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: Χάρης Ροΐδης
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Χάρης Ροΐδης
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Συνολική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου (προμελέτη, μελέτη εφαρμογής, επίβλεψη hard and soft landscape)
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 2.000 m2 
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1999
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χάρης Ροΐδης