Εγνατία Οδός

 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η αποκατάσταση του τοπίου στην παράκαμψη Καβάλας της Εγνατίας Οδού αφορούσε τα τμήματα:

1. Σήραγγα
2. Cut & Cover 7
3. Cut & Cover 9
4. Κόμβο Αγίου Σύλλα
5. Κόμβο Άσπρων Χωμάτων
6. Μεγάλου ορύγματος πρίν τον κόμβο των Άσπρων Χωμάτων

Η σχεδιαστική αντιμετώπιση για την αποκατάσταση των κόμβων, έδωσε έμφαση κυρίαρχα στην αισθητική εμφάνισή τους και στην αναγνωσιμότητά τους. Η ύπαρξη πευκοδάσους στην περιοχή, το εναπομείναν τμήμα του δάσους τόσο στην περιοχή οφρύος του ορύγματος όσο και κατάντη της Εγνατίας Οδού, συνηγόρησαν ώστε να προταθεί ή έντονη φύτευση του πόδα του πρανούς και της μεγάλης μπαγκίνας, αλλά και του άμεσου “πρασινίσματος” του συνόλου του πρανούς μέσω υδροσποράς.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καβάλα
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 
ΠΕΛΑΤΗΣ: Eγνατία Oδός A.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: Χάρης Ροΐδης
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: