Εργοστασιο ΔΕΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρχιτεκτονική μελέτη τοπίου ανάπλασης υπαίθριου χώρου έμπροσθεν των γραφείων διοίκησης του ΑΗΣ Κομοτηνής.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κομοτηνή
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 
ΠΕΛΑΤΗΣ: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: Χάρης Ροΐδης
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2008
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: