Καθεδρικός ναός Καβύλης και Πλατεία

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΒΥΛΗ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΒΥΣΣΑΣ
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΥΣΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: Χάρης Ροΐδης
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Χάρης Ροΐδης
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Συνολική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου (προμελέτη, μελέτη εφαρμογής, επίβλεψη hard and soft landscape)
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 2.700 m2
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2008
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2009-2010
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χάρης Ροΐδης


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη, αφορούσε στην ανάπλαση του προαύλιου χώρου της εκκλησίας του Δ.Δ. Καβύλης, μαζί με τη όμορη σε αυτόν τριγωνική πλατεία, που τις χωρίζει ένας διαμήκης δρόμος. Ο χώρος αποτελεί το κέντρο του χωριού της Καβύλης. Η κατάργηση του διαμήκη δρόμου και η ενσωμάτωσή της τρίγωνης πλατείας στον χώρο του Ιερού Ναού, με στόχο τη δημιουργία μίας λειτουργικά και αισθητικά αναβαθμισμένης ενιαίας πλατείας, ήταν η πρώτη σχεδιαστική μας προσέγγιση. Έμπροσθεν της εισόδου της εκκλησίας σχεδιάστηκε ένα υπερυψωμένο κυκλικό αίθριο που τονίζει την είσοδο αξονικά αλλά χρησιμεύει και ως υπαίθριος χώρος για Χριστιανικές τελετές.
Στο ΝΔ άκρο της πλατείας προτείνεται η παραμονή και η ταυτόχρονη ενσωμάτωση στο σχεδιασμό, του μνημείου που προϋπήρχε στο χώρο, με στόχο την ανάδειξή του. Η κίνηση των αυτοκινήτων γίνεται κυκλικά, γύρω από τη νέα πλατεία. Ο γραμμικός κάνναβος που αποτέλεσε, αποτελεί τη βάση της σχεδιαστικής μας πρότασης που ενοποιεί αισθητικά το σύνολο του έργου. Σ’αυτόν εντάσσονται τα παγκάκια και οι φυτεύσεις δέντρων και θάμνων.
Τα λευκά μάρμαρα χτενιστά ή χτυπητά ή γυαλισμένα, ανάλογα με την περίπτωση οριοθετούν τον ορθογωνικό κάνναβο, ενώ ορθογωνισμένες σχιστόπλακες γεμίζουν τα ορθογώνια σχήματα και αποτελούν το βασικό συστατικό της πλακόστρωσης.
Οι φυτεύσεις ακολουθούν το ορθογωνικό μοτίβο της δαπεδόστρωσης. Στον άμεσο χώρο της εκκλησίας φυτεύονται κυπαρίσσια ενώ στην υπόλοιπη πλατεία φυτεύονται διάφορα φυλλοβόλα και αειθαλή δέντρα και αντίστοιχοι θάμνοι.