Επαρχιακή Οδός Βάρης-Κορωπίου

 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου αντιμετώπισε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό τόσο των μετώπων των σηράγγων της λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου, όσο και την ένταξη της κατασκευής στο τοπίο. Η ένταξη της κατασκευής στο τοπίο και η αισθητική αναβάθμιση των όψεων των σηράγγων εξασφαλίστηκε αρχικά μέσω του σχεδιασμού των μετώπων των σηράγγων. Αποφεύχθηκε η απότομη, κάθετη στον άξονα του δρόμου, εμφάνιση των μετώπων και εξασφαλίστηκε μια προοδευτική μετάβαση από το επίπεδο του δρόμου στην είσοδο των σηράγγων, εκφρασμένη με πρανή, ώστε όλο το σύστημα να εναρμονιστεί και να ενταχθεί στο άμεσο περιβάλλον. Οι φυτεύσεις εναρμονισμένες στη λογική αυτή, συνέτισαν στην προοδευτική μετάβαση. Το σύνολο της διαμόρφωσης αντιμετωπίστηκε έτσι ώστε η μετάβαση από το διαταραχθέν τοπίο στο φυσικό να είναι προοδευτική και να μπορεί κατά το δυνατόν να “κουμπώσει” στην προτεραία κατάσταση.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Δήμος Βάρης
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 
ΠΕΛΑΤΗΣ: Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: Χάρης Ροΐδης
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2004
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: