Χ.Υ.Τ.Α. Έδεσσας


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μελέτη Χ.Υ.Τ.Α Έδεσσας. Χ.Υ.Τ.Α Β’ Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας στη θέση “Άσπρο Κεφάλι” (υφιστάμενος ΧΔΑ Έδεσσας) και αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΔΑ.

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 
ΠΕΛΑΤΗΣ: 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: Χάρης Ροΐδης
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Χάρης Ροΐδης
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Συνολική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου (προμελέτη, μελέτη εφαρμογής, επίβλεψη hard and soft landscape)
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χάρης Ροΐδης