Παιδική χαρά Οδυσσεύς Φωκάς


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαμόρφωση παιδικής χαράς “Οδυσσεύς Φωκάς” στους χώρους της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης. Η μελέτη έγινε σε πλήρη συνεργασία με τον καθηγητή αρχιτεκτονικής τοπίου S. Fillor.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 
ΠΕΛΑΤΗΣ: Α. Φωκάς
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: Χάρης Ροΐδης
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Χάρης Ροΐδης
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Συνολική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου (προμελέτη, μελέτη εφαρμογής, επίβλεψη hard and soft landscape)
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1982
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χάρης Ροΐδης