Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την «Ανάπλαση και επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας»


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί σχεδιαστικά το σύνολο της περιοχής των 1888 στρεμμάτων των πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη, έτσι ώστε να υπάρξει μία συνθετική πρόταση με χρηστικές ενότητες οι οποίες να «ακουμπούν» το ενδιαφέρουν όσο το δυνατό μεγαλύτερης ηλικιακής και μορφωτικής πληθυσμιακής γκάμας, ώστε να υπάρξει δεδομένη η μεγάλη επισκεψιμότητα.
Ως αδιαπραγμάτευτη παραδοχή στη διαδικασία της σχεδιαστικής επίλυσης ήταν να αφήσουμε ανέγγιχτα τα όρια των ήδη αποκατεστημένων με δέντρα «δασικών» εκτάσεων, και την υπάρχουσα πίστα Μοτο κρός.
Η κυρίαρχη αρχιτεκτονική ιδέα είναι η δημιουργία χρηστικών/θεματικών ενοτήτων που να λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συνολικά. Χωροθετηθούνται μόνον στις λιβαδικές και στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τόσο των αποκατεστημένων όσο και των μη διαταραχθέντων εδαφών . Οι ενότητες «ονοματοδοτούνται» ανάλογα με την θεματική τους ταυτότητα.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Δυτική Μακεδονία
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: Χάρης Ροΐδης
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2016
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χάρης Ροΐδης