Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου οικισμού


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου σε συγκρότημα κατοικιών στην Ελάνη, Σίβηρη Χαλκιδικής.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ελάνη, Σίβηρη Χαλκιδικής
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Ελάνη Α.Ε.
ΠΕΛΑΤΗΣ: Ελάνη Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: Χάρης Ροΐδης
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Χάρης Ροΐδης
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Συνολική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου (προμελέτη, μελέτη εφαρμογής, επίβλεψη hard and soft landscape)
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 100.000m2
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1982
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χάρης Ροΐδης