Επέκταση του οικιστικού συγκροτήματος LANA PARK

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Τίρανα, Αλβανία
ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ: Χάρης Ροΐδης
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Συνολική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2017
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χάρης Ροΐδης